Przedszkole Waldorfskie Słoneczko


Wiedeńska 5, Wrocław - Zakrzów, osiedle Sobieskiego
Stowarzyszenie Michael


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Pedagogiki Waldorfskiej Michael

ul. Wiedeńska 5
51-200 Wrocław
KRS: 0000567575
REGON 36206608500000
Nr konta PKO BP: 74 1020 5226 0000 6402 0522 4037
Stowarzyszenie Michael na FB

"Kiedy poszukując pedagogicznych zasad, pedagogicznych impulsów, spojrzy się w ten sposób na całe życie człowieka - a nie tylko, co jest wygodniejsze, na samo dzieciństwo - wtedy dopiero stanie się jasne, jak kluczowe znaczenie mają oświata i wychowanie w całym życiu człowieka, jak często szczęście i nieszczęście doświadczane w sferze ciała, duszy lub ducha związane jest z nauczaniem i wychowaniem." - Rudolf Steiner, "Metodyka nauczania i warunki życiowe wychowania"

Przedszkole Waldorfskie Słoneczko
FILM - POLSKIE NAPISY